Проекти

Обичам природата и аз участвам в нея

Обичам природата и аз участвам в нея

С подкрепата на МОСВ и ПУДООС по Национална кампания "За чиста околна среда", СУ "Христо Смирненски" изпълни проект на тема "Обичам природата и аз участвам в нея". [gallery...

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Целта на проекта е да помага на учениците за преодоляване на пропуските по основни учебни дисциплини. През 2021/2022 учебна година в проекта се включиха преподавателите по БЕЛ и...