Екип

Павлина Стоянова Тодорова

Директор

Бисерка Илиева Митева

Биология и ЗО

Галин Ангелов Желязков

Физическо възпитание и спорт

Златозара Христова Петкова

Химия и ООС

Мариета Петкова Йовчева

Старши учител

Росица Димчева-Маркова

Старши учител

Юлия Симеонова Нуредин

Начален етап

Анелия Богданова Димитрова

Английски език

Венелина Стефанова Петрова

Информационни технологии

Галя Димитрова Иванова

История и цивилизация и География и икономика

Красимира Христова Герджикова

Начален етап

Надя Петрова Спасова

Начален етап

Стоян Василев Каров

Начален етап

Анна Георгиева Колева

Начален етап

Веска Тодорова Кулева

Начален етап

Даниела Иванова Костадинова

Математика

Силвияна Христова Стайкова

Английски език

Радка Стойчева Николова

Български език и литература

Събка Николова Ганчева

Български език и литература

Непедагогически персонал

 

Тинка Стамова Христова

ЗАТС

Иванка Георгиева Илиева

Хигиенист

Иглика Тодорова Николова

Медиатор

Елена Недкова

Мияч

Калинка Тодорова Богданова

Деловодител

Стоян Иванов Стоянов

Огняр-портиер

Жанета Георгиева Димова

Домакин-училищен стол

Валентина Николаева Гаврилова

Хигиенист

Пенчо Пенчев

Шофьор – училищен автобус

Дида Парушева Петкова

Готвач