Средно училище

„Христо Смирненски“

с.Оброчище, община Балчик

Историята на училището в с. Оброчище, според разказите на очевидци, започва след 1878 г. През 1879 г. в изоставеното черкезко село Теке се заселват първите две семейства от Вайсал – на Атанас Желев и на Димитър Стамболиев. В края на същата година се заселват още двадесет семейства. Първата грижа на преселниците била да се задомят, а втората – да построят църква и да открият училище. По свидетелства на Никола Ставрев, начално училище в село Теке е било организирано веднага след заселването през 1880 г. Започват да се обучават 12 деца на възраст от 8 до 12 години в така нареченото първо отделение. Първият учител в селото бил Никола Владев от Котленско.

В началото учениците от I и II отделение се обучавали в един слят клас, а по късно по същия на чин се обучавали и учениците от III и IV отделение. Учителят бил един – Никола Владев. До 1913 г. учителите в селото се учвеличават. От град Варна идва Мария Дамянова. За учителското семейство Григорови няма сведения от къде идват в селото.

За нас

Днес учениците от VIII до XII клас се обучават в професионална паралелка със специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ професия „Готвач“

Училището разполага с:

обновен кулинарен кабинет

Два модерно обзаведени компютърни кабинета

които дават възможност за усвояване на съвременните информационни технологии и прилагането им в учебния процес

съвременна столова, в която се приготвя обяда на учениците

Повечето класните стаи разполагат с мултимедия

кабинети по чужди езици, музика и физкултурен салон;

години

Екип

Ученици

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 

ЧЕСТИТ 24 МАЙ! СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!

ЧЕСТИТ 24 МАЙ! СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!

УЧИТЕЛЯТ Учител е призвание, съдба! Учителят обича свобода! Дори и да живее на ръба, той винаги оставя в нас следа. С...