История


Историята на училището в с. Оброчище, според разказите на очевидци, започва след 1878 г.

През 1879 г. в изоставеното черкезко село Теке се заселват първите две семейства от Вайсал – на Атанас Желев и на Димитър Стамболиев. В края на същата година се заселват още двадесет семейства. Първата грижа на преселниците била да се задомят, а втората – да построят църква и да открият училище. По свидетелства на Никола Ставрев, начално училище в село Теке е било организирано веднага след заселването през 1880 г. Започват да се обучават 12 деца на възраст от 8 до 12 години в така нареченото първо отделение. Първият учител в селото бил Никола Владев от Котленско. В началото учениците от I и II отделение се обучавали в един слят клас, а по късно по същия на чин се обучавали и учениците от III и IV отделение. Учителят бил един – Никола Владев. До 1913 г. учителите в селото се учвеличават. От град Варна идва Мария Дамянова. За учителското семейство Григорови няма сведения от къде идват в селото.

Между 1913 г. и 1940 г.

когато Южна Добруджа е дадена на Румъния след Междусъюзническата война, няма сведения за развитието на училището. Причина за това е унищожаването на всички документи от румънската администрация след изтеглянето си през 1940 г. Първият учител назначен след окупацията в село Теке е Пенчо П. Стоянов. Той встъпва в длъжност на 2 декември 1940 г. На 11 декември започват учебните занятия.

Между 1940 г. и 1945 г.

се налагат чести затваряния на училището или провеждането на занятия в слети класове от учителките, поради мобилизацията на учителите. През 1951 г. се оформят начално училище и прогимназия. Те се сливат през учебната 1959/60 г. в едно основно училище. Мечтата на родители, учители и ученици за ново училище се сбъдва. През учебната 1964/65 г. се прави първата копка на новата постройка. Училището се открива тържествено през февруари 1966 г. През 1971 г. и 1972 г. са обзаведени класните стай, поставят се плочки пред училището и се изгражда визкултурна площадка. Заслуга за това имат местната общественост, родителите, учителите и учениците. Учениците от село Оброчище се представят достойно във всички ученически начинания: първо място в Балчик за оригинален карнавален костюм, второ място на Владко Владев на републиканската викторина по биология през 1969 г. и първо място на Мери Златева през 1972 г., първо място на районните състезания „Млад стрелец“ и др.

През 1980 г. и 1985 г.

училището е домакин на провеждането на общински и окръжни кросове и на състезанията по борба.Съществен принос за развитието на различните спортове и физическата дееспособност на децата са оставили учителите по физическо възпитание Ваня Георгиева, Михаил Семов, Христо Христов, Гергана Колева и др. Най – голямото признание за учителския колектив е през учебната 1984/85 г., когато в чест на 24 май. Училището е носител на званието „Първенец на осмата петилетка“ сред училищата от Балчишката селищна система.

От учебната 1995/96 г.

по решение на Министерството на образованието и науката училището се преобразува в Средно Общообразователно, а от 2001/02 г. то вече е с професионална насоченост. Целта на училището е да се утвърди като център за подготовка на професионално подготвени млади хора, които да имат по – добра реализация в бъдеще.