Примерно име на административната услуга

Примерно име на административната услуга

Харта на клиента
Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предлагани от СУ „Христо Смирненски“
Предназначението на Хартата на клиента е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите и видовете услуги, предлагани от СУ „Христо Смирненски“ , със своите права, за да изискват по-добро и качествено обслужване и зачитането им от служителите на СУ „Христо Смирненски“.
Хартата на клиента на СУ „Христо Смирненски“ подпомага и работата на служителите в администрацията, чрез ясното дефиниране на предоставяните услуги и ги насърчава към любезно и отзивчиво поведение към потребителите на административните услуги. 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
            Всяко лице може да получи информация чрез някой от следните начини:
1.    На място в деловодството на СУ „Христо Смирненски“ , адрес: с.Оброчище, ул. “Мусала” № 1, ет. 1, „Деловодство“
2.    На телефони:  0877755243
3.    По пощата;
4.    Чрез електронна поща: smirnenski_1923@abv,bg