РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

 

              Две групи първокласници започнаха работа по проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи" под ръководството на госпожа Даниела Костадинова - учител по математика и ИТ.

           Работата е по Дейност 2 :Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

             Основната цел на проекта е плавен преход от предучилищно към училищно образование.