Подкрепа за успех - 2021/2022 учебна година

Подкрепа за успех - 2021/2022 учебна година

Подкрепа за успех - 2021/2022 учебна година

26.10.2021 г.

Целта на проекта е да помага на учениците за преодоляване на пропуските по основни учебни дисциплини.

Тази учебна година в проекта се включиха  преподавателите по БЕЛ и математика.