Подкрепа за успех

Целта на проекта е да помага на учениците за преодоляване на пропуските по основни учебни дисциплини.

Тази учебна година в проекта се включиха  преподавателите по БЕЛ и математика.