Обичам природата и аз участвам в нея

С подкрепата на МОСВ и ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда“, СУ „Христо Смирненски“ изпълни проект на тема „Обичам природата и аз участвам в нея“.