В БИБЛИОТЕКАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ " ПРОСВЕТА" В С. ОБРОЧИЩЕ

 В БИБЛИОТЕКАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ " ПРОСВЕТА" В С. ОБРОЧИЩЕ

В БИБЛИОТЕКАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ " ПРОСВЕТА" В С. ОБРОЧИЩЕ

  Днес учениците от 5 и 6 клас с класни ръководители Анелия Димитрова и Златозара Петкова посетиха библиотеката в Народно читалище " Просвета" с. Оброчище.

  Посещението бе във  връзка с темата в Час на класа "1 ноември - Ден на народните будители".

  Учениците бяха топло посрещнати от г-жа Иванка Николова - секретар на читалището. Тя разясни правилата за обслужване на читателите,начина на подреждане на книгите, показа експозицията за развитие на библиотечното дело.