ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

   На 11.10.2022 г. в  СУ "Христо Смирненски" се проведе  практическо занятие по гражданска защита "Евакуация при земетресение с последващ пожар".  

     Гости на занятието бяха: г-н Любомир Тодоров  - Началник на отдел " Организационно-методическа помощ и контрол"  РУО гр. Добрич, , г-жа Красимира Кирчева - Началник на отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" към общинска администрация гр. Балчик, г-жа Ваня Колева от Регионална дирекция  "Пожарна безопастност и защита на населението" Добрич  и директори на детски градини и училища от община гр. Балчик

     Практическото занятие по време на редовни занятия създава у учениците навик как по време на кризисна ситуация бързо и безопасно да напуснат класната стая, какъв е пътят за евакуация, как да се предпазват от  поражения, какви са звуковите сигнали и какви са командите, които трябва да изпълняват.  

      Учениците бяха изведени от училищната сграда и бяха подредени на безопасно място в училищния двор далеч от сградата. На "пострадалия" бе оказана първа долекарска помощ от медицинската сестра и санитарната група в училище.

     Провеждането на товапрактическо занятие бе осъществено със съдействието на Пожарна Албена, за което изказваме сърдечни благодарности.  Под контрола на служителите на Пожарна Албена беше направена демонстрация от учители и ученици как се използват пожарогасителите в случай на пожар.