ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI, VII И VIII КЛАС

ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI, VII И VIII КЛАС