XX областни ученически състезания "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" Добрич 2022.

XX областни ученически състезания "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" Добрич 2022.

XX областни ученически състезания "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" Добрич 2022.

Участие взеха и ученици от VI клас на СУ "Христо Смирненски", с. Оброчище.

Под ръководството на Здравка Косева те завоюваха III място.