9 май- Ден на ученическото самоуправление

9 май- Ден на ученическото самоуправление

9 май- Ден на ученическото самоуправление

Кормилото на управление пое ученичка от 11 клас. Тя посети часове и направи проверка на присъствието в час. Установи, че инициативите учители са се постарали и имат отлична подготовка. В края на учебния ден влезлите в роля ученици признаха, че учителската професия е трудна и предизвикателна.