Седмица за противодействие на тормоза в училище 21-25 февруари

Седмица за противодействие на тормоза в училище 21-25 февруари

Седмица за противодействие на тормоза в училище 21-25 февруари

Розовата фланелка символизира не приемането и отричането на тормоза и агресията в училище. Инициативата е от 2007 год и се отбелязва всяка последна сряда на месец февруари.