Междусрочна ваканция

Междусрочна ваканция

Междусрочна ваканция

Със Заповед №РД09-1474/24.01.2022г. на Министърът на образованието и науката, междусрочната ваканция ще бъде цяла седмица. Учениците се завръщат в училище на 07.02.2022г. (понеделник), при спазване на всички противоепидемични мерки.