Oбщинска изложба - конкурс "Нашето Черно море"

Oбщинска изложба - конкурс "Нашето Черно море"

Oбщинска изложба - конкурс "Нашето Черно море"

Наградени ученици в различните направления:

Направление "Рисунка"

I-во място - ученичка от VIII клас

III-то място - ученичка от VII клас

Направление "Приложно изкуство"

I-во място - ученик от VIII клас

II-ро място - ученик от VI клас

Направление "Фотография"

I-во място - ученичка от VI клас

II-во място - ученик от VIII клас

III-то място - ученик от  V клас

I-во място - ученичка от VIII клас

II-ро място - ученичка от VIII клас

III-то място - ученичка от X клас

Останалите участници получиха грамоти.

Директорът на училището г-жа Павлина Стоянова връчи грамотите и медалите на част от наградените ученици.