Преминаване в ОРЕС на всички ученици от I клас до XII клас

Преминаване в ОРЕС на всички ученици от I клас до XII клас

Присъственото обучение може да бъде възстановено от 16.11.2021 г. за учениците от начален етап, след като бъдат проучени нагласите на родителите за тестване на учениците с новите щадящи тестове.

Декларация за съгласие или несъгласие за тестването на учениците трябва да попълни всеки родител.