Есен е..

Есен е..

Есен е..

Няма ги пчеличките, тръгнаха си птичките.

В своята хралупа катеричка хрупа лешници безчет.

Есен е навред.

Веселият вятър броди из полята, пъстрите листа греят с красота.