Обучение от разстояние в електронна среда - от 15.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Обучение от разстояние в електронна среда - от 15.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Обучение от разстояние в електронна среда - от 15.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Учениците от 5, 6, 8, 9, 10 и 11 ще преминат в ОРЕС чрез платформата Classroom. Учебните часовете са по 30 минути със същия график и разписание. Учениците от начален етап на образование, 7 и 12 клас са на училище.