ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Тържественият ден започна срадиопредаване, последвано от решаване на кръстословица, редене на пъзели с лика на Смирненски и литературно четене.

Смирненски е оставил в последния си ден празен лист, като че ли с това ни показва колко чисти се раждаме и единствено от нас зависи, колко чиста ще остане душата ни.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ДА БЪДЕ ДЕН!