Държавен изпит по практика - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Държавен изпит по практика - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Държавен изпит по практика - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Дванадесетокласници те показаха завидни знания и умения и се справи ха отлично с изтеглени те индивидуални практически задачи.

Изпитът продължава 4 астрономически часа, в рамките на които се приготвя тристепенна меню.

След приключване на задачата всеки презентира своята работа, говори за използваните технологии, техники и продукти., отговаря на въпроси на комисията.

Изпитът приключи с извода, че учениците са отлично подготвени за работа в реална работна среда.

Директорът г-жа Павлина Стоянова поздрави зрелостниците и техните учители по теория и практика г-жа Росица Маркова и г-жа Мариета Йовчева.