I - ви юни - Ден на детето

I - ви юни - Ден на детето

I - ви юни - Ден на детето

Нямаше сценарий, всички изяви бяха спонтанни и от сърце. Особено активни бяха учениците от начален етап на образование, които се надпреварваха да хванат микрофона. Поздрав към малки и пораснали деца отправи директорът на училището г - жа Павлина Стоянова. На финала всички си похапнаха вкусен шоколад.