11 май - Ден на Кирил и Методий

11 май - Ден на Кирил и Методий

11 май - Ден на Кирил и Методий

Днес празникът за нас е двоен. Изпращаме нашите дванадесетокласници с класен ръководител г-жа Галя Иванова. На добър час, скъпи момичета и момчета! Бъдете здрави, запазете бунтарския си дух, любознателност, младежка жар и следвайте мечтите си!