Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

Световният ден на Земята беше отбелязан чрез:

-Литературно четене;

-Гледане на филма „Дом”, показващ последиците за Земята от необмислените дейности на човека;

-Почисване на училищния двор;

-Рисунки 

-Окопаване на тревни площи.