На вниманието на всички родители и ученици!!!

На вниманието на всички родители и ученици!!!

Пътуващите ученици да са по спирките по установения график.