Пролетно настроение от учениците от V до VII клас

Пролетно настроение от учениците от V до VII клас

Пролетно настроение от учениците от V до VII клас

Учениците показаха умело включване на цветя, клонки, треви в рисунка.