Обучение в ОРЕС от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обучение в ОРЕС от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обучение в ОРЕС от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

21.03.2021 г.

Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г., учениците от I до XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда за периода: 22.03.2021 г. - 31.03.2021 г. Учениците от V до XII клас се обучават по досега утвърдения график на седмичното разписание. Учениците от I до IV клас се обучават по следното седмично разписание: