On - line обучение от 15.03.2021г. до 28.03.2021г. - V - XII клас

On - line обучение от 15.03.2021г. до 28.03.2021г. - V - XII клас

On - line обучение от 15.03.2021г. до 28.03.2021г. - V - XII клас

По ЗАПОВЕД РД-01-228/12.03.2021 г. на Регионалната здравна инспекция - Добрич се преустановяват присъствените учебни занятия на територията на област Добрич, считано от 15.03.2021 г. до 28.03.2021 г. 

На вниманието на родители и ученици се предоставя дневното разписание за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние на СУ "Христо Смирненски", с. Оброчище.