Лабораторни упражнения в 5 клас: Измерване на маса. Измерване на обем.

Лабораторни упражнения в 5 клас: Измерване на маса. Измерване на обем.

Лабораторни упражнения в 5 клас: Измерване на маса. Измерване на обем.

23.02.2021 г.

През последните три години училището ни получи табла, уреди и материали за часовете по природни науки по НП на МОН ”Осигуряване на съвремена образователна среда., проект „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки.