Иновации в училище

Иновации в училище

В X клас г-жа Галя Иванова и г-жа Павлина Стоянова, използвайки иновативни подходи, провокираха творческо търсене и познавателна активност в учениците.

В V клас г-жа Галя Иванова и г-жа Даниела Костадинова, ръка за ръка с учениците постигнаха желаните цели - усвояване на знания и практическото им приложение в живота.