Разписание на учебните занятия на учениците от V до XII клас за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2020 г.

Разписание на учебните занятия на учениците от V до XII клас за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и ротационния принцип за провежданена на учебните занятия за класовете от V до XII клас, се налага организиране на обучение в електронна среда от разстояние. Обучението ще се провежда в електронната образователна платформа Classroom.