On-line обучение

On-line обучение

От 04.01.2021г. до 31.01.2021г. продължава on-line обучението на учениците от V до XII клас. Учениците от I до IV клас се завръщат нормално на училище.