За нас

 

    Историята на училището в с. Оброчище, според разказите на очевидци, започва след 1878 г.

    През 1879 г. в изоставеното черкезко село Теке се заселват първите две семейства от Вайсал – на Атанас Желев и на Димитър Стамболиев. В края на същата година се заселват още двадесет семейства.

    Първата грижа на преселниците била да се задомят, а втората – да построят църква и да открият училище. По свидетелства на Никола Ставрев, начално училище в село Теке е било организирано веднага след заселването през 1880 г. Започват да се обучават 12 деца на възраст от 8 до 12 години в така нареченото първо отделение. Първият учител в селото бил Никола Владев от Котленско.

    В началото учениците от I и II отделение се обучавали в един слят клас, а по късно по същия на чин се обучавали и учениците от III и IV отделение. Учителят бил един – Никола Владев.

    До 1913 г. учителите в селото се учвеличават. От град Варна идва Мария Дамянова. За учителското семейство Григорови няма сведения от къде идват в селото.

    За периода между 1913 г. и 1940 г. , когато Южна Добруджа е дадена на Румъния след Междусъюзническата война, няма сведения за развитието на  училището. Причина за това е унищожаването на всички документи от румънската администрация след изтеглянето си през 1940 г.

    Първият учител назначен след окупацията в село Теке е Пенчо П. Стоянов. Той встъпва в длъжност на 2 декември 1940 г. На 11 декември започват учебните занятия.

    В периода между 1940 г. и 1945 г. се налагат чести затваряния на училището или провеждането на занятия в слети класове от учителките, поради мобилизацията на учителите.

    През 1951 г. се оформят начално училище и прогимназия. Те се сливат през учебната 1959/60 г. в едно основно училище.

    Мечтата на родители, учители и ученици за ново училище се сбъдва. През учебната 1964/65 г. се прави първата копка на новата постройка. Училището се открива тържествено през февруари 1966 г.  През 1971 г. и 1972 г. са обзаведени класните стай, поставят се плочки пред училището и се изгражда визкултурна площадка. Заслуга за това имат местната общественост, родителите, учителите и учениците.

    Учениците от село Оброчище се представят достойно във всички ученически начинания: първо място в Балчик за оригинален карнавален костюм, второ място на Владко Владев на републиканската викторина по биология през 1969 г. и първо място на Мери Златева през 1972 г., първо място на районните състезания „Млад стрелец“ и др.

    През 1980 г. и 1985 г. училището е домакин на провеждането на общински и окръжни кросове и на състезанията по борба.Съществен принос за развитието на различните спортове и физическата дееспособност на децата са оставили учителите по физическо възпитание Ваня Георгиева, Михаил Семов, Христо Христов, Гергана Колева и др.

    Най – голямото признание за учителския колектив е през учебната 1984/85 г., когато в чест на 24 май. Училището е носител на званието „Първенец на осмата петилетка“ сред училищата от Балчишката селищна система.

    От учебната 1995/96 г. по решение на Министерството на образованието и науката училището се преобразува в Средно Общообразователно, а от 2001/02 г. то вече е с професионална насоченост. Целта на училището е да се утвърди като център за подготовка на професионално подготвени млади хора, които да имат по – добра реализация в бъдеще.

    Днес учениците от VIII  до XII клас се обучават в професионална паралелка със специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"  професия "Готвач".

    Училището разполага с:

  • обновен кулинарен кабинет;
  • два модерно обзаведени компютърни кабинета, които дават възможност за усвояване на съвременните информационни технологии и прилагането им  в учебния процес;
  • голяма част от класните стаи разполагат с мултимедия;
  • кабинет по чужди езици;
  • кабинет по музика;
  • физкултурен салон;
  • съвременна столова, в която се приготвя обяда на учениците