РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

Две групи първокласници започнаха работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ под ръководството на госпожа Даниела Костадинова – учител по математика и ИТ.

Работата е по Дейност 2 :Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Основната цел на проекта е плавен преход от предучилищно към училищно образование.