Подкрепа за успех

Целта на проекта е да помага на учениците за преодоляване на пропуските по основни учебни дисциплини.

През 2021/2022 учебна година в проекта се включиха преподавателите по БЕЛ и математика.