Обичам природата и аз участвам в нея

Обичам природата и аз участвам в нея

С подкрепата на МОСВ и ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда“, СУ „Христо Смирненски“ изпълни проект на тема „Обичам природата и аз участвам в...
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Целта на проекта е да помага на учениците за преодоляване на пропуските по основни учебни дисциплини. През 2021/2022 учебна година в проекта се включиха преподавателите по БЕЛ и...
РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

Две групи първокласници започнаха работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ под ръководството на госпожа Даниела Костадинова – учител по математика и ИТ. Работата е по Дейност 2 :Обучение на ученици за придобиване на...