22 МАЙ – СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО

Почистване на училищния двор,  в което се включиха всички ученици, учители и помощен персонал, спортни игри и танци и ролеви игри на новата площадка по БДП.

Един много полезен, приятен и различен ден.