ОТЛИЧНИЦИ И УЧИТЕЛИ НА ГОДИНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СУ „Христо Смирненски“ представя своите отличници за 2022/2023 учебна година.

Учителите на годината: г-жа Юлия Симеонова – кл. р-тел на I клас, г-жа Анелия Димитрова – учител по Английски език  и г-жа Бисерка Митева – учител по Биология.

Ученик на годината – Елена Петрова.